Nachruf für Prof. Dr. József Zachar


Nachruf
József Zachar (Jahrgang 1943) war Forscher der politischen und Militärgeschichte der Neuzeit, ordentlicher Universitätsprofessor der Hochschule Eszterházy Károly und Gremiumsmitglied der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, zugleich Präsident der Nationalen Kommission der Ungarischen Militärhistoriker. Er ist Verfasser von zwanzig selbständigen Bänden und zahlreichen fachbezogenen Veröffentlichungen sowie regelmässiger Teilnehmer von in- und ausländischen wissenschaftlichen Tagungen.
Sein Engagement und das Wissen über die ungarische Geschichte wird uns allen fehlen. Er war ein unermüdlicher Kämpfer, die ungarische Geschichte der Napoleonischen Zeit bekannt zu machen und viele Fehlinterpretationen auszuräumen. Seine zahlreichen Vorträge, nicht zuletzt beim Napoleon-Symposium in Wien im Juni 2009 sind allen in Erinnerung. Es war eine Ehre, sich als sein Freund fühlen zu dürfen. Die Welt der Historiker trauert um einen der Ihren. József Zachar starb am 9. 12. 2009 in Budapest. Das Begräbnis fand am 6. 1. 2010 auf dem Friedhof Csepel in Budapest statt.


Búcsúztató
Zachar József (született: 1943. október 27-én) az újkor hadtörténetének és politikájának kutatója, az Eszterházy Károly Főiskola tanára, a Magyar Tudományos Akadémia doktora és a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Tudományos Tanácsának elnöke. Húsz önálló kötet és számos szakirányú publikáció írója, emellett hazai és külföldi tudományos ülések rendszeres résztvevője.
Elkötelezettsége és a magyar történelem területén szerzett tudása mindannyiunknak hiányozni fog. Fáradhatatlanul harcolt azért, hogy minél szélesebb körrel megismertethesse a Napóleoni-kor magyar történelmi vonatkozásait és a tisztázzon sok félreértelmezést.
Mindnyájunk emlékében él számos, nem utolsósorban a 2009 júniusában a bécsi Napóleon-szimpóziumon tartott előadása. Megtiszteltetés számomra, hogy a barátjának érezhettem magam. A történészek világa, mint közülük valót, gyászolja Őt. Zachar József 2009. december 9-én hunyt el Budapesten. Temetése 2010. január 6-án Budapesten lesz, a csepeli temetőben.